Media

Belusov-Zhabotinsky-Reaktion

Die Belusov-Zhabotinsky-Reaktion in der Petrischale.